Sysco Autumn Showcase – Wichita and Olathe, Kansas

Catch us at one of these upcoming Sysco Food Shows:

Tuesday, September 10th, 2019
10:00 a.m. to 3:00 p.m.
Kansas Star Casino
777 Kansas Star Drive – Mulvane, KS 67110

Tuesday, September 17th, 2019 
10:00 a.m. to 3:00 p.m. 
Embassy Suites
10401 S Ridgeview Rd. – Olathe, KS 66061